Til tjenester og tilbud

Litteratur og fortelling

Bibliotekhistorie(r) frå Gjesdal

Gjesdal folkebibliotek si historie

Gammel avisartikkel med bilde av kommunalt bygg i Gjesdal
Gammel avisartikkel med bilde av kommunalt bygg i Gjesdal
Gammel avisartikkel med bilde av kommunalt bygg i Gjesdal

Ingvild Seland, var biblioteksjef i Gjesdal i nesten 40 år - frå 1980 til 2019. I løpet av desse åra var ho med på ei fantastisk utvikling av denne tenesta. Då ho vart pensjonist for litt over 4 år sidan, starta ho å skriva si historie frå desse 40 åra i biblioteket. Seinare vart den supplert med det ho kunne finna av den tidlegaste historia: frå det fyrste "leseselskapet" vart etablert i 1800, via vedtak om å oppretta eit kommunalt folkebibliotek så tidleg som i 1852, og fram til dei siste åra før ho vart tilsett som fyrste udanna biblioteksjef.

Denne teksten, pluss ein god del bilete, er no gjort tilgjengeleg for fleire gjennom ei bok. Biblioteket har fått eit par eksemplar til utlån. Der kan ein også få kjøpt boka. Teksten kan og lesas digitalt her:

1980-2019 Bibliotekhistorie(r) frå Gjesdal (gjesdalbibliotek.blogspot.com)

Kontakt

Gjesdal kommune
Ansvarlig redaktør: Bjørn Veen
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygget med Libry Content