Bibliotekets reglement

Tegning av streng sau som løper med bok
Foto: Therese G Eide
Tegning av streng sau som løper med bok
Foto: Therese G Eide
Tegning av streng sau som løper med bok
Foto: Therese G Eide
Sist oppdatert 29. jan. 2024

Lånereglement

 • Lånerett
  • Alle som bor i Norge har rett til å låne bøker og annet materiale gratis. For noen typer materiale vil låneretten være begrenset til bruk i bibliotekets lokaler.
  • For mye etterspurt materiale kan biblioteket sette tak for totalt antall på hjemlån samtidig.
  • Brudd på bibliotekets låneregler kan føre til tap av låneretten.

 • Lånekort
  • Låneren kan velge mellom et lokalt lånekort som bare kan brukes på Gjesdal folkebibliotek eller et nasjonalt lånekort som kan brukes på de fleste bibliotek i Norge.
  • Bibliotekets lånerregister skal inneholde navn, fødselsdato og adresse, samt eventuell e-postadresse og mobiltelefonnummer.
  • Barn kan få eget lånekort når de begynner på skolen. Navn på foresatt blir registrert for barn fra 6 til 14 år.
  • Låneren må melde fra til biblioteket ved endring av navn, adresse, e-post eller mobiltlf.nr. eller ved tap av lånekort.
  • Mistet lånekort: kr. 10,-

 • Lånetid
  • Normal lånetid er 28 dager
  • Et lån kan fornyes inntil 2 ganger dersom materialet ikke er reservert av andre. Video kan fornyes 1 gang. Fornying av materiale som er lånt inn fra andre bibliotek må godkjennes av eierbibliotek.

 • Lån fra andre bibliotek
  • Biblioteket vil søke og skaffe til veie bøker og annet materiale fra andre bibliotek i den grad dette er tilgjengelig for fjernlån. For slike lån gjelder eierbibliotekets regler.

 • Audiovisuelt material
  • Audiovisuelt materiale (video, musikk, dataspill, osv.) lånt ved biblioteket er bare til privat bruk.
  • Aldersgrense for lån av video følger filmens eller spillets anbefalte aldersgrense.

 • Internett
  • Biblioteket tilbyr tilgang til Internett i bibliotekets lokaler. Det er ikke tillatt å søke på sider med pornografisk, rasistisk eller voldelig innhold. PublikumsPCene må heller ikke brukes til annet som strider mot norsk lov.

 • Ansvar
  • Låneren er ansvarlig for alt som lånes på hans/hennes lånekort. Tapt eller skadet materiale må erstattes. Purregebyr for materiale som leveres for sent, må betales etter de regler og satser som gjelder til enhver tid.
  • 1. gangs purring: kr. 10,-
  • 2. gangs purring: kr. 20,- i tillegg (totalt kr, 30,-)
  • Purring nr. 2 og evt. regning for materiale lånt av barn, blir sendt til den foresatte som er registrert i lånerregisteret.
  • Skyldig purregebyr på kr. 100,- eller mer medfører at lånekortet blir sperret for lånere over 15 år inntil hele beløpet er betalt.
  • Erstatningssummen er fast: 200,- for barnebok, 400 for voksenbok. 100 for DVD, 600 for dataspill
  • Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som kan oppstå på utstyr hos låner til avspilling / bruk av ulike typer materiale lånt fra biblioteket.
  • Ved betalt regning er materiellet låner sitt. Dersom materiell blir funnet etter betalt regning blir ikke beløpet tilbakebetalt.

 • Taushetsplikt
  • Bibliotekets personale har taushetsplikt om lånere og hva de låne

Kontakt

Gjesdal kommune
Ansvarlig redaktør: Bjørn Veen
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagramBesøk oss på youtube
Bygget med Libry Content