Nasjonalbiblioteket har digitalisert en stor andel av vår kulturarv. Noe ligger åpent tilgjengelig på Nettbiblioteket: https://www.nb.no/ blant annet er mer enn 500 000 bøker og 2.5 millioner aviser tilgjengelige her, fritt tilgjengelig for alle i Norge, både skannede bøker og aviser (fulltekst), der man både kan bla og søke i teksten.

En del materiale har begrenset tilgang, og det er ulike regler for hvem som kan få tilgang til hva og hvordan. Les om tilgangsrettighetene her. Vitenskapelig ansatte i UH-sektoren, og besøkende hos Nasjonalbiblioteket eller andre bibliotek, som Gjesdal, kan få tilgang på bestemte vilkår. (Søker du om tilgang hos oss, må du gi oss beskjed om det så vi kan godkjenne søknaden din – vi får ikke beskjed automatisk.)

Lenke til søknad-siden

Translate »