Suleskarvegen

For å kjøre fra Vestlandet til Østlandet over fjellet må du gjennom fylkesvei 37, Suleskarvegen. Denne er vinterstengt og åpner i mai/juni, alt etter snømengde og reinsdyrtrekk. I 2013 åpnet den 20. mai.

Trafikkmeldinger for fv 37 fra Vegvesenet:

http://www.vegvesen.no/Trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/Trafikkmeldinger?type=veg&vegkategorier=Fv&vegnummer=337

Nettside om veien: http://www.suleskarvegen.no/

Om veien på Wikipedia: http://no.wikipedia.org/wiki/Fylkesvei_45

Se Suleskarveien på fire minutter: http://www.fvn.no/fvntv/#!/video/1000156/kjoer-suleskardveien-paa-fire-minutter