Alle folkebibliotekene sine kataloger* ligger på nett, men selv etter kommunesammenslåing, kan det bli mange sider å besøke for å søke opp nettopp den boka du er ute etter, hvis ikke Gjesdal har den. Gjennom Biblioteksøk kan du søke ett sted for norske folkebibliotek.

Du logger deg på med nummeret på det nasjonale lånekortet ditt og pin-koden på kortet. Trykk bestill, og boken blir sendt til ditt lokale bibliotek – som du får hentemelding fra når den er ankommet.  Enkelt og genialt.

Selve siden: https://bibsok.no/

Biblioteksøk
Det felles biblioteksøket frå Nasjonalbiblioteket skal gi éin inngang til norske bibliotekkatalogar, høve til å låne litteratur frå alle norske bibliotek og direkte tilgang på nett til litteratur som er digitalisert i Nasjonalbiblioteket. Biblioteksøk bidreg til å jamne ut ulikskapar mellom norske bibliotek og gir alle innbyggjarar same tilgang til litteratur, uavhengig av storleiken på biblioteket i kommunen dei bur i.

Mer om biblioteksøk: https://bibliotekutvikling.no/ressurser/biblioteksok/

 

* Katalog er ordet vi bruker for oversikten over det som finnes i samlingen til biblioteket. 

Translate »