Klassebesøk skoler

Biblioteket inviterer alle 5.klasser i Gjesdal om høsten og alle 1.klasser om våren. Andre klassetrinn er også velkomne etter avtale! Ta kontakt på telefon 5161  4300 eller e-post for å avtale klassebesøk. Dersom dere vil komme for å låne trenger vi bare en kort beskjed om når dere kommer.

For barneskolen: Helene Nord-Varhaug. Helene.Nord-Varhaug@gjesdal.kommune.no 
For ungdomsskolen: Bjørn Veen. bjorn.veen@gjesdal.kommune.no