Årsrapport 2013

2013 har vært et aktivt år på biblioteket. Det vises spesielt på oversikten over litteraturformidling og arrangement. Samarbeidet med Kulturkontoret om ”Lørdagsmoro”, gratis forestillinger for de minste 6 ganger i året, har vært særlig vellykket. Ellers er vi spesielt fornøyd med at vi har en positiv utvikling (om enn ikke så stor) i utlån og besøk i en tid da tallene viser nedgang både i Rogaland og landet forøvrig. Et aktivt formidlingsarbeid gir resultater.

Gjesdal kommune har en ung befolkning. I tråd med kommunale prioriteringer, satser vi på bibliotektjenester mot barn og unge. Vi arbeider aktivt mot barnehager og skoler. Vi låner ut bokkasser til disse, vi har fortellerstunder, klassebesøk og presentasjon av nye bøker.
Vi bistår skolebibliotekansvarlige med boktips, formidling, kassering og ved andre praktiske og faglige spørsmål.  Ca. 65 % av bokutlånet vårt i 2013 var bøker for barn og unge.

Personale
Biblioteket har 3,6 årsverk: Ingvild Seland, Bjørn Veen, Rakel Jøntvedt og Ingeborg Bjelland. Av dette er 0,4 årsverk knyttet opp mot skolebibliotek: 0,3 på GUS og 0,1 på Bærland  1. halvår og Dirdal/Oltedal 2. halvår.

Litteraturformidling
Barne- og ungdomsbibliotekarene har drevet aktiv litteraturformidling i året som har gått:
- 17 klasser har besøkt biblioteket  Ca. 750 elever
- 3 lesestunder på biblioteket Ca. 30 barn
- 24 lesestunder i ulike barnehager Ca. 600 barn
- 42 bokpresentasjoner på skoler Ca. 1200 elever
- Skriveprosjekt for 6./7. klasse på Dirdal skole.

og alt er vel
 Samarbeid med barnehagene 
”Barnehagebiblioteket” er etablert som et samarbeid mellom barnehagene i kommunen og Gjesdal folkebibliotek.
Biblioteket får overført en sum pr. barnehageavdeling. For denne summen bygger vi opp en depotsamling med billedbøker som skal sirkulere mellom barnehagene. I forbindelse med utskifting av disse bokkassene (3-4 ganger pr. år), har vi høytlesing for barna. Vi har hatt 24 lesestunder (ca. 600 barn) i barnehager i 2013 + 3 lesestunder for barnehagebarn på biblioteket.

Samarbeid med Helsestasjonen
Gavebokprosjektet sammen med Helsestasjonen som ble påbegynt i 2007 ble gjenopprettet i 2013 etter ca.1 års pause. Alle som kommer til 2-årskontroll på Helsestasjonen, får et gavekort på ei bok. Denne måtte hentes på biblioteket. Biblioteket har også plassert ut en kasse med billedbøker på Helsestasjonen.

Andre prosjekter for barn
”Sommerles” Her blir barn fra 0-13 år oppfordret til å lese bøker i løpet av sommerferien. For å delta i konkurransen, måtte det bli lest minst 5 bøker. Alle deltakere fikk diplom, 4 storlesere med over 30 bøker hver, fikk en ekstra premie og en bokpremie ble trukket tilfeldig ut blant alle deltakerne.
”Den store leselørdagen” En lørdag i slutten av september arrangerer vi ”den store leselørdagen” der vi inviterer foreldre til alle 1.-4.klassinger i Gjesdal til biblioteket. Biblioteket stiller med 2 personer + 2 lærere fra SOL-prosjektet. Sammen kan vi hjelpe foreldre med å finne bøker som passer til den enkelte eleven.
1.klasse-prosjekt
Dette året er også alle 1.klassinger i kommunen invitert med på et leseprosjekt med 3 stempelkort som skal fylles opp. Etter totalt 12 bibliotekbesøk fra september til påske, har de fått 2 små gaver + en bokpremie til slutt. Ved avsluttet aksjon i april 2013 hadde 44 barn startet opp (43 i 2012), 31 fikk den første gaven og 4 fullførte (5 i 2012) og fikk bokpremie. Ny aksjon startet opp igjen høsten 2013.

utlån
 Skolebiblioteket ved Gjesdal ungdomsskole. 
Folkebiblioteket har ansvaret for skolebiblioteket ved GUS. Det er betjent 3 t. 3 dager i uken. Utlånet viser en fin framgang i forhold til året før: 1744 bøker i 2013 mot 668 i 2012. Skolebiblioteket fungerer også som et møtested for elever i friminuttene. Biblioteksystemet håndterer også utlån av lærebøker ved GUS: i 2013 ble det registrert 5741 utlån.

tXt-aksjonen ”Foreningen !les” tilbyr hvert år en leseaksjon rettet mot ungdomsskolen. Det blir produsert et hefte med utdrag fra aktuelle bøker som deles ut til alle elvene. I 2013 fikk aksjonen navnet ”Smak”. Her i Gjesdal har Folkebiblioteket hatt ansvaret for txt-aksjonen siden 2008. I årets aksjon ble 14 ungdomsbøker presentert for alle ungdomsskoleelevene i Gjesdal. Elevene fikk etterpå utdelt heftet, lærere fikk plakat til klasserom, lærerveiledning og lydbok. Bøkene ble stilt ut i folkebiblioteket og skolebiblioteket på GUS.

skjermdump
 Nye nettsider

Høsten 2013 ble de nye nettsidene til biblioteket lansert i samarbeid med  leverandøren  av biblioteksystemet. Målsetting: våre brukere skal bare ha en nettside å forholde seg til, der de både kan finne informasjon om biblioteket og søke etter og reservere bøker/andre  media. Bjørn Veen er norsk representant i det nordiske brukerforumet til leverandøren.

Thereses sauer
 ”Lesesauer”

Inspirert av kommunevåpenet, engasjerte vi designeren Therese G. Eide til å lage illustrasjoner til barnesidene på de nye nettsidene våre. Disse illustrasjonene vil vi også bruke som dekorasjon i barneavdelingen, på bokmerker, klistremerker og andre publikasjoner rettet mot barn.

Annet PR-arbeid
Biblioteket produserer månedsbrev som i begynnelsen av hver måned blir lagt ut på egne nettsider + på intranett og kommunens nettsider og sendt til rådmann, ordfører og fylkesbiblioteket. Månedsbrevet blir også sendt til media: Gjesdalbuen og Stavanger Aftenblad. Vi  har ofte fått fine oppslag i avisene med bakgrunn i disse månedsbrevene og andre pressemeldinger.

i foaje
 Info-skjerm

Ved hjelp av prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket og Rogaland fylkesbibliotek, har vi fått på plass en stor interaktiv informasjonsskjerm i foajéen i Veveriet. turistinformasjon i samarbeid med Region Stavanger, fine Gjesdal-bilder av Geir Einarsen, kart over biblioteket: ”hvor finner jeg bøker om…”.
I tillegg legger vi nå ut boktips for barn og voksne.

Bok til alle” / ”Boken kommer”
Biblioteket har en målsetting om at alle, uansett leseevne, skal ha tilgang til litteratur. Vi er i ferd med å bygge opp en samling med tilrettelagt litteratur for folk med ulike typer funksjonshemming. Biblioteket har også knyttet til seg et par personer som har sagt seg villige til å være ”leseombud”. Disse har enten sitt arbeid i omsorgstjenesten i kommunen eller er rekruttert gjennom Frivilligsentralen. De låner bøker på biblioteket som de kan bruke til høytlesing i arbeidet sitt overfor brukere av omsorgstjenester.  Biblioteket bringer bøker hjem til eldre / syke / folk som av andre grunner ikke kommer seg til biblioteket. Dette er også et samarbeid med Frivilligsentralen.

Annet formidlingsarbeid
Vi lager nye temautstillinger hver måned.
I tillegg fanger vi opp aktuelle saker i media og stiller ut bøker i tilknytning til disse.

Digitale tjenester

Facebook logo
 Facebook: Bibliotekets Facebook-sider har ca.250 tilhengere pr. januar -14. Sidene blir ukentlig oppdatert med nyheter, småsaker, utstillinger og arrangement, lenker til nettsteder, videoer og nye medier.

bildr
 Flickr: Vi legger ut gamle bilder fra bibliotekets fotosamling samt bilder fra arrangement i biblioteket på nettstedet ”flickr.com”.  Bildene har fått tittel og emneord slik at en kan søke i samlingen. Totalt pr. januar -14 er det lagt ut ca. 2.300 bilder. Antall klikk totalt i denne samlingen: 359.314 (nær 150.000 pr. år i gj.snitt i 2012 og 2013).

Weblog
 Blogg: Bloggen ”ungdomsboka.blogspot.com” ble opprinnelig etablert som et samarbeid med bibliotekene i Hå, Time, Klepp og Sola. De siste årene har Gjesdal drevet bloggen alene..
Antall nye innlegg: 37 (43 i 2012). Antall leste innlegg pr. besøkende: 1,5.
Antall unike besøkende: 18.167 (7.791 i 2011).
Antall sidevisninger: 33.788 (14.887 i 2011).

Arrangement:
03.03: Lørdagsmoro: ”Katten Brumle i skogen Skumle”. Synneva Erland. Publikum: 105.
16.03: Lørdagsmoro: ”Kuvenninnene”. Annlaug Auestad. Publikum: 75.
20.04: Lørdagsmoro:  Vibeckes marionetteteater. Publikum: 75.
23.04: Markering av ”Verdens bokdag” med utdeling av roser.
02.05: Forfatterbesøk av Bjørn Ingvaldsen for alle 6.-klassinger
Mai – juni: Utstilling: elevarbeider fra Kulturskolen
Juli – november: Kunstutstilling: Cato Osaland
14.09: Lørdagsmoro: ”Den oransje kloden”. Marianne Stenerud. Publikum: 63
21.09: ”Den store leselørdagen”. Inviterer alle 1.-4.-klassinger med foreldre.
14.10: Den kulturelle nistepakka (lokal arrangør) for de ansatte på GUS. Turné frå Fylkesbiblioteket.
19.10: Lørdagsmoro: ”Østanvind”. Publikum: 38
29.11: Lørdagsmoro: ”Prinsesse Katinkas jul”. Vibeckes marionetteteater. Publikum: 80.
November: Utstilling: ”Rett til å lese” fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek
November – desember: Kunstutstilling: Anette Syvaldsen
Det blir arrangert ”spill-lørdag” ca. en lørdag i måneden med Wii-spill på skjermen i foajéen og Playstation-spill på storskjerm i Veveri-salen. I tillegg tilbyr vi Wii-spill i foajéen hver mandag ettermiddag.

Møter/kurs:
30.01: Kurs: ”Bibliotekrommet som arena for formidling”. Sandnes. Bjørn, Rakel, Ingvild
20.02: Presentasjon av ny, norsk skjønnlitteratur. Stavanger. Bjørn og Ingeborg.
03.-06.03: Studietur til København/Malmø. Arr.: Rogaland fylkesbibliotek. Ingvild
11.04: Presentasjon av utlånssystem for e-bøker. Stavanger. Ingvild
16.04: Årsmøte i Biblioteksentralen AL. Oslo. Ingvild
24.04: Møte om ny bibliotekplan for Rogaland. Bryne. Ingvild
16.09: Kurs: ”Norske bøker for nye nordmenn”. Vindafjord. Ingeborg
19.09: Norsk bibliotekforening: fagdag i Stavanger. Bjørn og Ingvild
17.-18.10: Mikromarc brukermøte på Gardermoen. Ingvild
30.-31.10: Nasjonalbiblioteket: biblioteklederkonferanse. Ingvild
11.11: IBBY: Presentasjon av årets barne- og ungdomsbøker i Stavanger. Bjørn og Rakel

 

Utlån og besøk
  2012  2013  Endring
Faglitteratur for barn  3.663  4.225  + 15,3 %
Skjønnlitteratur for barn  22.953  24.509  + 6,8 %
Totalt bøker for barn 26.616  28.734   + 8 %
 
Faglitteratur for voksne 6.408  5.993  - 6,5 %
Skjønnlitteratur for voksne  8.976   9.221   + 2,7 %
Totalt bøker for voksne   15.384  15.214  - 1,1 %
 
Lydbøker for barn  2.682   2.006  - 25,2 %
Lydbøker for voksne  2.695 2.488  - 7,7 %
Film for barn 2.419 2.189    - 9,5 %
Film for voksne  2.056 1.694  - 17,6 %
Musikk  779  406 
Spill 536 495 
Totalt AV-media  11.167  9.316  - 16,6 %
 
Totalt alle media  53.167   53.264  + 0,2 %
Besøk  51.850 52.034  + 0,4 %

Kostra-tall 
http://gjesdal.folkebibl.no/Statistikk

*Omløpshastighet = bokbestand / utlån. En omløpshastighet på 1 betyr at hver bok er utlånt en gang i løpet av et år.
Dersom omløpshastigheten er under 1, betyr det at vi har for mange ubrukte / uaktuelle bøker i hyllene.

Tallene viser at Gjesdal ligger bra an sammenlignet med kommunegruppe 7, men når ikke opp sammenlignet med gjennomsnittet for rogalandskommunene (bortsett fra utlån av barnelitteratur). Rogaland har mange godt utbygde bibliotek.

Ålgård 09.04.14
Gjesdal folkebibliotek

Ingvild Seland
biblioteksjef

 

Målgruppe:

Tagger:

Skrevet av: Ingvild Seland 16. mai 2014