Nasjonalt lånekort

2500 bibliotek - ett lånekort

bilde 

Norge har en stor flora av ulike typer bibliotek. For å øke tilgangen til dette store biblioteknettverket er det nå lansert et felles lånekort som kan brukes i mange bibliotek.
Gjesdal folkebibliotek tok i bruk det nye LÅNEKORTET høsten 2005.

Du kan velge om du vil ha dette kortet, eller om du vil ha et kort som bare kan brukes på det lokale biblioteket i Gjesdal.Retningslinjer fra Datatilsynet og Forbrukerombudet krever foreldres samtykke for barn under 15 år.
Alle barn får vanligvis det lokale lånekortet i Gjesdal. 
Det er et mål at LÅNEKORTET skal kunne benyttes i de fleste norske bibliotek, men det vil ta tid før ordningen er landsdekkende.
Kortet er gratis.
LÅNEKORTET er nøkkelen til norske bibliotek, og åpner for nye og bedre tjenester til bibliotekbrukerne. En framtidig mulighet er at du selv kan bestille materiale fra det bibliotek du ønsker, og enten få materialet direkte i posten eller hente det i det biblioteket du bruker mest.