Litteratur om Gjesdal

Du finner bøker om Gjesdal i biblioteket, men også på nett.

Bøker i bibliotekets hyller

Bøker om Gjesdal Slektshistorie fra Rogaland Om slektsgranskning Nettsamling verktøy

Du finner lokalhistoriske artikler på Gjesdal historie- og ættesogelag sin nettside: http://gjesdalhistorie.no/.

Bøker på nett

Nasjonalbiblioteket har skanna og lagd ut mange bøker som kan leses i sin helhet på skjerm. Her er bøker om Gjesdal/Gjestal:

På gjengrodde stier av Kjell J. Håland: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012072708098

Gards- og ættesoga for Gjestal av Søren Arneson: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012112606224

Gjesdal : indre del. B. 1 : Gards- og ættesoge : Frafjorddalen og Østabødalen: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008013000046

Gjesdal : Maudal og Byrkjedal. B. 2 : Gards- og ættesoge Maudal og Byrkjedal: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011020408073

Gards- og ættesoge for Gjesdal : personregister av  Jørg Eirik Waula: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021508118

Gjesdal bygdebok 1870 - 1989: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091708049

Jæren : liv og landskap av Tom Hetland: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010102820011

Maudal kraftlags historie 1926-99 : "et godt og riktig tiltak" av  Oddvar Lavold: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008082200044

Folketellingen 31.12.1865 for 1122 Gjesdal (Gjestal). http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011082908021

Folketellingen 1. november 1960 : tellingsresultater : tilbakegående tall : prognoser : 1122 Gjestal: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012082208130

Gjesdal kyrkje : 150 år : jubileumshefte: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008082204069

Bygg ut nettet! : Gjesdal kommunale elektrisitetsverk 1920-1997: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009021200077

Stavanger turistforening. Årbok 1934: [Gjestal, Høle, Riska] : http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2011021505030

Aalgaards Uldvarefabrikker : A/S De Forenede Ullvarefabrikker D.F.U. : 1870-1945: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008041600001

D.F.U. i jubileumsåret: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008052304081

Ole Nielsen (Aalgaard) og hans slekt: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012101006019

Banelangs : Ålgårdbanen gjennom 75 år: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010091503013


På Nasjonalbiblioteket har de også radioopptak, her kan du høre

"Når Rogalands-smalen kjem frå heiebeite". Med mikrofonen på skiljeplassen Grovika i Gjesdal. (Frå 1965 Gjesdal): http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_1994-09947P og og
"Til heia med sauene". Samtale med 100-åringen Tolleiv Aasen: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_1994-07310P. "Ålgård Det tok til med et kvernhus. Ved Byrge Oftedal." http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_1996-01175P. "Det hendte under krigen. Lagersjef Isak Egeland og skolestyrer Oftedal forteller om kampene på Ålgård 17 april 1940", http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_dra_1994-12926P.

 

NRK har dette programmet om De Forenede Ullvarefabrikker D.F.U i sitt arkiv på nett:

https://tv.nrk.no/program/frep01005770/aldri-uten-en-traad

 

Målgruppe:

Tagger:

Skrevet av: Bjørn Veen 5. mai 2014