Internett på biblioteket

Biblioteket har gratis trådløst internett og i tillegg fire publikums PC-er.

Du kan bruke PC-en en halv time pr. dag, lenger dersom ingen andre venter på tur.

- Det er ikke tillatt å søke på sider med pornografisk, rasistisk eller voldelig innhold.

Husk:

All bruk av personlige nett-tjenester skjer på eget ansvar. Biblioteket fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle misbruk som følge av bruk av personlige nett-tjenester.

Utskrifter koster kr. 1,- pr. side (svart/hvitt skriver)

Den som ikke følger reglene, kan miste tilgangen til maskinene.


Dette er offentlige maskiner som brukes av svært mange mennesker.
Vær forsiktig ved bruk av nettbank eller andre passordbaserte tjenester.