Havari

En roman om framtiden der store deler av historien foregår i fortiden og som er som en samtidsroman

Vi er et lite stykke inn i framtiden. Klimakrisen var ingen bløff, temperaturen stiger: Oslo ha nå gjevnt over 30 grader. Land rundt i verden blir oversvømt, uttørket og herjet av brann. Dette fører til unntaksttilstander som gir vestlige stater mulighet til å ta seg av politisk motstandere, i sær fra miljøbevegelser. For klimakrisen hindrer selvsagt ikke boring i nord, klimaforandringene gjør bare Tromsø mer innbydene. Hovedpersonen er en kvinne, en tidligere bibliotekar, nå i oljen (et vanlig scenario i Rogaland, så ikke noe futuristisk der) og hun er veldig i overgangsalderen. Så i varme Oslo holder hunpå å forgå i sine hetetokter.

I første del reiser Irina til glohete Oslo for å ta farvel med sin russiske far som ligger for døden. En far hun bare sporadisk har kjent. Vi lærer først å kjenne Andrej Ljubano gjennom hva Irina husker. Denne første delen handler mye om Irina og hennes liv, som kanskje ikke er så spennende som verden rundt henne.

Del to tilhører hennes far, der han forteller sin historie fra oppveksten i Kraznov, vest for Moskva,
til han flykter som ung mann fra Sovjetunionen, han flykter av en god grunn, og ender opp i Norge. Her får han seg kone og barn og bare for å kort tid etterpå bli forlatt. Så blir han kremmer og til slutt pensjonist, med et hemmelig liv. Det er interessant tankegods fra denne russisk far, et annet syn enn oss vokst opp her i vesten. Og historien til en fraværende far.

Siste del nøster opp tråder og setter deres opplevelser i et større perspektiv. Og plutselig er boken slutt.

En fremtidsfabel for dem som ikke liker science-fiction.

Målgruppe:

Tagger:

Tipset av: Bjørn Veen 9. mai 2014