Gjesdal folkebibliotek i den nasjonale bibliotekstatistikken

Den nasjonale bibliotekstatistikken ble publisert for få dager siden.

Her i Gjesdal følger vi de nasjonale tendensene med stabile utlånstall: bokutlånet har gått litt opp for barn (+3%) og litt ned for voksne (-2,5%) slik som på landsplan. Besøkstallene er stabile her i Gjesdal, mens de har gått noe opp på landsplan.
En tendens vi kan trekke ut av statistikken, ser vi når vi sammenligner Gjesdal med andre: Sammenlignet med andre kommuner med mellom 10 og 15.000 innbyggere, ligger vi noe over gjennomsnittet. Sammenligner vi med gjennomsnittet for rogalandskommunene, ligger vi noe under. (Rogaland er et aktivt og godt bibliotek-fylke.)
Den aktive satsingen vår på barn og unge viser godt igjen i statistikken. Utlånet av bøker for barn og unge ligger over gjennomsnittet både for Rogaland og for landet som helhet.

Noen tall:
Totalt utlån pr. innbygger: Gjesdal: 4,68, andre kommuner på samme størrelse: 4,4, Rogaland: 5,19.
Utlån av barnebøker pr. barn: Gjesdal: 11,33, andre kommuner på samme størrelse: 8,64, Rogaland: 10,08, hele landet: 9,08.
Utlån av voksenbøker pr. voksen: Gjesdal: 1,7, andre kommuner på samme størrelse: 2,01, Rogaland: 1,99
Besøk pr. innbygger: Gjesdal: 4,6, andre kommuner på samme størrelse: 4,2, Rogaland: 5,9.
Utgifter til lønn og innkjøp av media pr. innb.: Gjesdal: kr. 231,-, andre kommuner på samme størrelse: kr. 225,-, Rogaland: kr. 236,-.

Hele statistikkgrunnlaget finnes her:http://www.nb.no/Hva-skjer/Aktuelt/Nyheter/Folkebibliotekstatistikken-for-2014-21-5-millioner-besoek-i-bibliotekene-i-2014

 

Målgruppe:

Tagger:

Skrevet av: Gjesdal administrator 22. september 2015