Gjesdal folkebibliotek låneregler

Lånereglement

Lånerett

 • Alle som bor i landet har rett til å låne bøker og annet materiale gratis. For noen typer materiale vil låneretten være begrenset til bruk i bibliotekets lokaler.
 • For mye etterspurt materiale kan biblioteket sette tak for totalt antall på hjemlån samtidig.
 • Brudd på bibliotekets låneregler kan føre til tap av låneretten.

 

Lånekort

 • Låneren kan velge mellom et lokalt lånekort som bare kan brukes på Gjesdal folkebibliotek eller et nasjonalt lånekort som kan brukes på de fleste bibliotek i Norge.
 • Bibliotekets lånerregister skal inneholde navn, fødselsdato og adresse, samt eventuell e-postadresse og mobiltelefonnummer.
 • Barn kan få eget lånekort når de begynner på skolen. Navn på foresatt blir registrert for barn fra 6 til 14 år.
 • Låneren må melde fra til biblioteket ved endring av navn, adresse, e-post eller mobiltlf.nr. eller ved tap av lånekort.  
 • Mistet lånekort:         kr. 10,-

 

Lånetid

 • Normal lånetid for bøker er 28 dager, for tidsskrifter og spill 14 dager og for video 7 dager.
  For spesielt etterspurt materiale kan lånetiden avvike.
 • Et lån kan fornyes inntil 2 ganger dersom materialet ikke er reservert av andre.
  Video kan fornyes 1 gang.
  Dette gjelder ikke for materiale som er lånt inn fra andre bibliotek.

 

Lån fra andre bibliotek

Biblioteket vil søke å skaffe til veie bøker og annet materiale fra andre bibliotek i den grad dette er tilgjengelig for fjernlån. For slike lån gjelder eierbibliotekets regler.   

 

Audiovisuelt material

 • Audiovisuelt materiale (video, musikk, dataspill, osv.) lånt ved biblioteket er bare til privat bruk.
 • Aldersgrense for lån av video følger filmens eller spillets anbefalte aldersgrense. 

  

Internett

Biblioteket tilbyr tilgang til Internett i bibliotekets lokaler.
Det er ikke tillatt å søke på sider med pornografisk, rasistisk eller voldelig innhold.
PublikumsPCene må heller ikke brukes til annet som strider mot norsk lov.   

 

Ansvar

 • Låneren er ansvarlig for alt som lånes på hans/hennes lånekort. Tapt eller skadet materiale må erstattes.
 • Purregebyr for materiale som leveres for sent, må betales etter de regler og satser som gjelder til enhver tid.
  • 1. gangs purring:       kr. 10,-
  • 2. gangs purring:       kr. 20,-  i tillegg  (totalt kr, 30,-)
 • Purring nr. 2 og evt. regning for materiale lånt av barn, blir sendt til den foresatte som er registrert i lånerregisteret.
 • Skyldig purregebyr på kr. 100,- eller mer medfører at lånekortet blir sperret inntil hele beløpet er betalt.
 • Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som kan oppstå på utstyr hos låner til avspilling / bruk av ulike typer materiale lånt fra biblioteket.  

 

Taushetsplikt

Bibliotekets personale har taushetsplikt om lånere og hva de låner

Adresse
Besøksadresse: Rettedalen 4, 4330 Ålgård
Postadresse: Rettedalen 1, 4330 Ålgård
Telefonnummer
5161 4300
E-post
biblioteket@gjesdal.kommune.no

Rules and Regulations for borrowing books and other media at Gjesdal Public Library