Friedland

Bli med til en liten bygd der innbyggerne har alle sine svin på skogen. Det er satt til Nord-Norge men det kunne vært hvilken som helst bygd.

I sentrum for begivenhetene er familien Friedland, og da spesielt familiens overhode, Odd Friedland. Han blir presentert som Snåsamannen uten de gode intensjonene. Han gjør det meste, vannsøking med kvist, stopping av jordstråling, fjernhealing og varme hender så lenge det er noe å tjene på det. Han ivaretar også familiens brenneapparat, en arv etter faren som holdt bygda med sprit en mannsalder.

Den har sine mørke stunder, og er ikke helt uten gufne situasjoner, men har en grunnleggende følelse av at det er håp i hengende snører. Og det blir riktig så spennende på slutten, da alt topper seg for Odd.

Målgruppe:

Tagger:

Tipset av: Bjørn Veen 4. april 2014