Formødrenes stemmer

I 2013 feiret vi hundreårsjubileet for kvinnelig stemmerett i Norge. Forfatterne lar oss møte norske kvinneliv rundt 1913, og det er blitt noen interessante møter.

På tampen av jubileumsåret for kvinnelig stemmerett leste jeg denne, og det var en gledelig leseopplevelse. Det er ikke en "tørr" faktabok, men levende møter med norske kvinner. Audgunn Oltedal og Arnhild Skre har redigert  boken, og de har funnet en interessant måte å gjøre det på. Boken begynner med en fagartikkel om norsk kvinneliv og den politiske utviklingen. Videre har 10 norske kvinner kjent fra norsk samfunnslivportrettert sin egen bestemor. Dette har de gjort ved hjelp av egne minner, sin mors og andre familiemedlemmers fortellinger, og skriftlig materiale. Vi får personlige møter med sterke personligheter. Disse kvinnene møtte begrensninger fordi de var kvinner, men de lot seg ikke kue. De hadde ikke stemmerett, men de hadde så absolutt en stemme. De engasjerte seg i samfunnsdebatt og politikk, de tok utdannelse i den grad det var mulig for dem, i tillegg til å føde mange barn og oppfostre dem. Noen av dem var engasjert i arbeidsliv selv etter at de giftet seg og fikk barn. Det var først og fremst lærere, sykepleiere og butikkmedarbeidere kvinner kunne være. Det var en utfordrende tid, politikk og kjønnsroller var i endring, og kvinnene levde med i dette. Noen av dem hadde støtte fra sine ektemenn, noen valgte skilsmisse (egentlig uhørt på denne tiden). Denne er absolutt verd å lese"

Målgruppe:

Tagger:

Tipset av: Ingeborg Bjelland 7. januar 2014