For barnehager

Barnehagebiblioteket er et samarbeid mellom Gjesdal folkebibliotek og barnehagene i Gjesdal kommune. Gjesdal folkebibliotek har ansvar for innkjøp av bøkene, og hver barnehage betaler en sum per avdeling i året. Folkebiblioteket har ansvar for at bøkene er tilgjengelige for barnehagene, og for at bøkene kommer ut til den enkelte barnehage. Bokstammen til barnehagebiblioteket står hos Gjesdal folkebibliotek, og at bøkene sirkuleres rundt i barnehagene. Målet er at bokkassene skal byttes minst 4 ganger i året i hver barnehage.

Ved levering av bokkasser, vil barnebibliotekaren ha ei lesestund i barnehagen. Da vil det bli lest ei bok eller flere for barna i barnehagen. Den enkelte barnehage har ansvar for å ta kontakt med barnebibliotekar for å avtale tid for levering av bøker og for å bestille tid til lesestunder.
 
Formålet med barnehagebiblioteket er å bedre barnas språkstimulering og gi økt leselyst gjennom tilgang til mange ulike bøker. Barna vil få større tilgang til ny, eldre og aktuell litteratur. Bøkene skal brukes aktivt i barnehagen, og barna kan få låne bøkene med seg hjem. Her har den enkelte barnehage ansvar for regler for utlån og levering.