Fjernlån

Biblioteket kan låne inn bøker vi ikke har selv, fra andre bibliotek.

Alle bibliotek er del av et landsomfattende / internasjonalt nett av samarbeidende bibliotek. Det betyr at alle, uansett hvor de bor, skal ha tilgang til kunnskap og informasjon via sitt lokale bibliotek. Biblioteket kan derfor låne inn bøker og tidsskriftartikler vi ikke har selv, fra andre bibliotek. Tjenesten er gratis.

Biblioteket er med i en nasjonal transportordning. Det betyr at vi får bøker fra andre bibliotek tirsdag og fredag ca. kl. 15:00.  Du kan også levere inn bøker du har lånt fra andre bibliotek hos oss. De blir sendt videre med den samme transportordningen.

Utlånsbetingelser avhenger av det biblioteket vi låner fra. Enkelte universitets-/høgskolebibliotek kan kalle inn boka etter 14 dager dersom egne studenter venter på boka.

Lånetiden kan forlenges 1 gang dersom ingen andre venter på boka.

Den som bestiller fjernlån, må ha lånekort ved Gjesdal folkebibliotek.

Låneren må regne med at det kan ta opp til 1 uke før boka/artikkelen kommer, men det kan ta lenger tid.
Ta gjerne kontakt hvis det tar mer enn 2 uker!

Begrensninger: I utgangspunktet kan "alt" lånes inn, men biblioteket forbeholder seg retten til å legge restriksjoner på fjernlån i spesielle tilfeller. Vi skaffer vanligvis ikke mer enn 5 titler om gangen til samme låner.

Studenter ved høgskoler og universitet oppfordres til å bruke lærestedets bibliotek.

Vi ønsker mest mulig nøyaktige opplysninger om bøkene vi skal bestille inn. Send gjerne en e-post til:biblioteket@gjesdal.kommune.no