Rettighetene til fiske i ferskvann ligger i de aller fleste tilfeller hos grunneieren. Rettighetshaver gir tillatelse/selger fiskekort. Det må i tillegg kjøpes lokalt fiskekort eller innhentes fisketillatelse fra fiskerettshaver.

All fiske i saltvann med stang og håndsnøre er gratis.

Det er forbudt å fiske med levende agn i Norge.
Er du over 18 år og skal fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen, må du betale den statlige fiskeravgiften. Fiskeravgift kan kjøpes på alle postkontorene i Norge eller kan kjøpes via netthandel: https://www.inatur.no/om/fiskekort

Mer informasjon om fisking i Norge for turister: http://www.fiskeridir.no/Fritidsfiske/Turistfiske-i-Norge

Oversiktskart lakseelver i Rogaland: https://lakseelver.no/nb/map

Dirdalselva: https://lakseelver.no/nb/elver/dirdalselva

Finn fine fiskeplasser: https://mittfiske.no/

Oversiktskart fisking i ferskvann i Gjesdal kommune med oversikt over rettighetshavere i Gjesdal:

Fiskekart ferskvann Gjesdal

Translate »