Et kort innblikk i den nasjonale bibliotekstrategi

Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018 med Statens oppgaver og ansvar for utvikling av folkebibliotekene ble presentert i går onsdag 12. august.

Endringen i Lov om folkebibliotek som trådte i kraft fra 1. januar 2014 gav folkebibliotekene et klarere samfunnsoppdrag som arena for læring og kulturopplevelser. Den slår også nå fast at folkebibliotekene skal være en ”arena og møteplass for formidling, offentlig samtale og debatt”.
Strategidokumentet gir Nasjonalbiblioteket en sterk og tydelig rolle i utviklingen av folkebibliotekene. Det blir etablert tiltak knyttet til fire områder:
• Nasjonalbibliotekets rolle som utvikler
• Statlige prosjekt- og utviklingsmidler
• Digitalt innhold i folkebibliotekene
• Felles infrastruktur

Brukerne av det lokale folkebiblioteket vil for eksempel kunne merke satsingen på digitalt innhold: For å øke bruken av det digitale bibliotek, skal Nasjonalbiblioteket videreutvikle digitale tjenester som gjør slikt materiale tilgjengelig, og arbeide aktivt med formidling av disse tjenestene. Dette kan gjelde digitalisering av eldre bøker, aviser og fotografi, utlån av e-bøker, strømmingstjeneste for kort- og dokumentarfilm og tilgjengeliggjøring og formidling av dataspill. Alt dette er fellestjenester som må løses på nasjonalt nivå.

Arbeidet med felles infrastruktur vil også komme det enkelte bibliotek og bibliotekbruker til gode: Nasjonalbiblioteket skal gi fri tilgang til bibliografiske data i riktig kvalitet for alle bibliotek. Det betyr at tid som vi nå bruker på å etablere gode søkemuligheter i egen bibliotekkatalog, kan frigjøres til å drive formidling. Depotbiblioteket i Mo i Rana skal videreutvikles for å gi gode fjernlånstjenester til bibliotekbrukere over hele landet. Nasjonalbibliotekets felles biblioteksøk skal gi én inngang til norske bibliotekkataloger, muligheter til å låne litteratur fra alle norske bibliotek og gi direkte tilgang på nett til litteratur som er digitalisert av nasjonalbiblioteket. Målet er at alle innbyggere skal gis samme tilgang til litteratur, uavhengig av størrelsen på biblioteket i kommunen de bor i.

Så blir det opp til oss å tenke kreativt i forhold til videreutvikling av Gjesdal folkebibliotek og utnytte mulighetene vi får til å søke på de statlige prosjekt- og utviklingsmidlene!

Målgruppe:

Tagger:

Skrevet av: Gjesdal administrator 13. august 2015