Boken kommer

Oppsøkende bibliotektjeneste: Eldre, syke og funksjonshemmede kan få bøker fra biblioteket levert på døra.

Er det vanskelig for deg å komme til biblioteket pga. funksjonshemming, sykdom eller alder?
Da kan du benytte deg av bibliotekets oppsøkende tjeneste: "Boken kommer".

Ta kontakt med biblioteket, så kommer vi hjem til deg med bøker eller lydbøker.
Hvor mange du vil ha, bestemmer du selv.

Tjenesten blir utført i samarbeid med Frivilligsentralen. 
Biblioteket plukker ut bøker. Folk fra Frivilligsentralen kjører ut bøkene 1. tirsdag i måneden fra september t.o.m. juni måned.

Tjenesten er gratis.

bibliotekfullmektigAnsvarlig for tjenesten på biblioteket: Ingeborg Bjelland
Telefon: 5161 1300