Alt lyset vi ikke ser

En blind fransk jente og en foreldreløs tysk gutt. Deres sterke historier veves sammen.

Dette er nok en sterk historie fra andre verdenskrig, der vi møter enkeltmennesker og deres historie, og disse historiene berører oss virkelig. Vi følger to parallelle skjebner. Den ene er ei jente i Paris. Hun bor sammen med sin far, som er låsemester ved naturhistorisk museum. Seks år gammel blir hun blind, og faren lager en perfekt miniatyrmodell av nabolaget slik at hun kan finne frem. Når hun er tolv år blir Paris okkupert, og de flykter til Saint-Malo ved kysten, der de tar inn hos en onkel til faren, og hans husholderske. Han er traumatisert etter opplevelsene under første verdenskrig, og har ikke forlatt huset på 20 år. Faren blir arrestert og sendt i fangeleir, og jenta må klare seg som best hun kan.

Et ekstra moment i historien er at de frakter med seg fra museet en særdeles verdifull juvel som det knytter seg en legende til. For å unngå at den faller i tyskernes hender, blir det laget tre kopier, og de fire blir sendt forskjellige steder. De vet ikke selv om de har den ekte, men nazistene jakter på den.

Den andre hovedpersonen er en foreldreløs tysk gutt som vokser opp på barnehjem med sin søster. I dette miljøet blir alle gutter sendt ned i gruvene når de blir 15 år, noe han ser på med gru. Han er en lysende teknisk begavelse, og etter å ha hjulpet til med å reparere viktige radioer for nazistene, blir han sendt til en internatskole for gutter som nazistene driver. Han skjønner egentlig ikke at de skal utdannes til gode tyske soldater. Han vil bare vekk fra gruvene, og få lov til å drive med teknikk. 16 år gammel, bestemmer ledelsen at nå er han plutselig 18år, og han sendes i krigen. Hans oppgave er å peile inn og oppspore hemmelige radiosendinger fra motstandsbevegelsen.

Det er sterke beskrivelser fra opplegget på denne skolen. Vi undres jo ofte over hvordan mennesker kan bli så onde mot hverandre. Når vi leser om denne skolen skjønner vi litt mer av hvordan  guttene systematisk opplæres til dette. Det handler hele tiden om å plage de svakeste, og straffen er grusom hvis en nekter å være med på det. Det er "han eller jeg".

Jeg skal ikke røpe mer om hvordan det går, bare si at til sist møtes disse to.

En sterk historie, som du ikke kan unngå å bli berørt av.

 

 

Målgruppe:

Tipset av: Ingeborg Bjelland 14. april 2016