Årsrapport 2014

En oppsummering av 2014 viser et stabilt, aktivt år på biblioteket. Det vises spesielt på oversikten over litteraturformidling og arrangement. Utlånet av ”tradisjonelle” media hadde en liten tilbakegang (-0,5%) og besøkstallet gikk ned med 0,8%. Noe av tilbakegangen kan skyldes veiarbeidene i Rettedalen i fjor som gjorde biblioteket nærmest utilgjengelig i lange perioder. Nyheten i 2014 var oppstart av utlån av e-bøker. Dette nye tilbudet er blitt tatt godt imot i Gjesdal. Når vi tar med utlånstall for e-bøker, har utlånet vårt økt med 2,4 %.

Gjesdal kommune har en ung befolkning. I tråd med kommunale prioriteringer, satser vi på bibliotektjenester mot barn og unge. Vi arbeider aktivt mot barnehager og skoler. Vi låner ut bokkasser til disse, vi har fortellerstunder, klassebesøk og presentasjon av nye bøker.
Vi bistår skolebibliotekansvarlige med boktips, formidling, kassering og ved andre praktiske og faglige spørsmål.  Ca. 64 % av bokutlånet vårt i 2014 var bøker for barn og unge. Dette viser at et aktivt formidlingsarbeid gir resultater.

Personalet

Biblioteket har 3,6 årsverk: Ingvild Seland (biblioteksjef), Bjørn Veen (litteraturformidler/ ungdomsbibliotekar), Rakel Jøntvedt (litteraturformidler/barnebibliotekar) og Ingeborg Bjelland (biblioteksekretær).
Av dette er 0,4 årsverk knyttet opp mot skolebibliotek: 0,3 på GUS og 0,1 fordelt på alle barneskolene.

Esau

E-bøker for barn, ungdom og voksne ble 1. juli gjort tilgjengelige gjennom den gratis appen Ebokbib. Bøkene kjøpes inn gjennom et konsortium admininistrert av Rogaland fylkesbibliotek. Innkjøpere av ungdomsbøker er Bjørn Veen og Rakel Jøntvedt ved Gjesdal folkebibliotek.
Vi har gjort et aktivt informasjonsarbeid rundt dette nye tilbudet:
E-bøker og hvordan lese dem er blitt formidlet til barn og ungdom gjennom klassebesøk til 6. og 7. trinn, og ungdomsskolen, alle trinn. Det er også sendt ut egen informasjon til de som har lang vei til biblioteket (alle husstander i Oltedal og Dirdal).
Gjesdal er nå en av de kommunene i Rogaland som låner mest e-bøker i forhold til innbyggertall.

Litteraturformidling

Barne- og ungdomsbibliotekarene har drevet aktiv litteraturformidling i året som har gått:
(tall for 2013 i parantes).

For barn:  
16 (17) klasser har besøkt biblioteket Ca. 750 elever
33 (24) lesestunder i ulike barnehager Ca. 940 barn
28 (42) bokpresentasjoner på skoler  Ca. 900 elever


Samarbeid med barnehagene 

Rakel Jøntvedt
”Barnehagebiblioteket” er etablert som et samarbeid mellom barnehagene i kommunen og Gjesdal folkebibliotek.
Biblioteket får overført en sum pr. barnehageavdeling. For denne summen
bygger vi opp en depotsamling med billedbøker som skal sirkulere mellom barnehagene. I forbindelse med utskifting av disse bokkassene (3-4 ganger pr. år), har vi høytlesing for barna.
Vi har hatt 33 lesestunder (ca. 940 barn) i barnehager i 2014.


Samarbeid med Helsestasjonen

Alle som kommer til 2-årskontroll på Helsestasjonen, får et gavekort på ei bok. Denne må hentes på biblioteket.
Biblioteket har også plassert ut en kasse med billedbøker på Helsestasjonen.

 

Andre prosjekter for barn

”Sommerles”
Her blir barn fra 0-13 år oppfordret til å lese bøker i løpet av sommerferien. For å delta i konkurransen, måtte det bli lest minst 5 bøker. Vi fikk inn ferdig utfylte ”lesepass” fra 30 deltakere. Alle deltakere fikk en button med ”lesesauen” vår. De 2 som hadde lest mest, fikk premier i form av gavekort til Sandnes kino og 2 bokpremier ble trukket tilfeldig ut blant alle deltakerne.
”Den store leselørdagen”
En lørdag i slutten av september arrangerer vi ”den store leselørdagen” der vi inviterer foreldre til alle 1.-4.klassinger i Gjesdal til biblioteket. Biblioteket stiller med 2 personer + 2 lærere fra SOL-prosjektet. Sammen kan vi hjelpe foreldre med å finne bøker som passer til den enkelte eleven.


1.klasse-prosjekt
Dette året er også alle 1.klassinger i kommunen invitert med på et leseprosjekt med 3 stempelkort som skal fylles opp. Etter totalt 12 bibliotekbesøk fra september til påske, har de fått 2 små gaver + en bokpremie til slutt. Ved avsluttet aksjon i april 2014 hadde 37 barn startet opp (44 i 2013), 13 fikk den første gaven og 3 fullførte (4 i 2013) og fikk bokpremie. Ny aksjon startet opp igjen høsten 2014.

 

Skolebiblioteket ved Gjesdal ungdomsskole

utlån

Folkebiblioteket har ansvaret for skolebiblioteket ved GUS. Det er betjent 3 t. hver mandag, tirsdag og torsdag. Fra høsten 2014 har tirsdag gått ut siden skolen slutter kl. 12 den dagen.
Utlånet viser en nedgang i forhold til året før: 1208 bøker i 2014 mot 1744 i 2013.
Skolebiblioteket fungerer også som et møtested for elever i friminuttene.

Biblioteksystemet håndterer også utlån av lærebøker ved GUS: i 2014 ble det registrert 5666 utlån (5741 i 2013).

TXT-aksjonen

”Foreningen !les” tilbyr hvert år en leseaksjon rettet mot ungdomsskolen. Det blir produsert et hefte med utdrag fra aktuelle bøker som deles ut til alle elvene. I 2014 fikk aksjonen navnet ”handling bak ordene”. Her i Gjesdal har Folkebiblioteket hatt ansvaret for txt-aksjonen siden 2008.
I årets aksjon ble 14 ungdomsbøker presentert for alle ungdomsskoleelevene i Gjesdal. Elevene fikk etterpå utdelt heftet, lærere fikk plakat til klasserom, lærerveiledning og lydbok. Bøkene ble stilt ut i folkebiblioteket og skolebiblioteket på GUS. I  år var og 12 av 14 bøker tilgjengelige som e-bøker, og det ble brukt tid på å forklare hvordan disse kunne lånes.

”Lesesauer”

Illustrasjon til Therese G. Eide
Inspirert av kommunevåpenet, engasjerte vi designeren Therese G. Eide til å lage illustrasjoner til barnesidene på de nye nettsidene våre. Disse illustrasjonene bruker vi også som dekorasjon i barneavdelingen, på bokmerker, klistremerker og andre publikasjoner rettet mot barn.
Vi har også fått laget en egen ”e-sau” som brukes i arbeidet med formidling av e-bøker.

Annet PR-arbeid

Biblioteket produserer månedsbrev som i begynnelsen av hver måned blir lagt ut på egne nettsider + på intranett og kommunens nettsider og sendt til rådmann, ordfører og fylkesbiblioteket. Månedsbrevet blir også sendt til media: Gjesdalbuen og Stavanger Aftenblad. Vi  har ofte fått fine oppslag i avisene med bakgrunn i disse månedsbrevene og andre pressemeldinger.

 

”Bok til alle” / ”Boken kommer” 

Biblioteket har en målsetting om at alle, uansett leseevne, skal ha tilgang til litteratur. Vi er i ferd med å bygge opp en samling med tilrettelagt litteratur for folk med ulike typer funksjonshemming.
Samlingen brukes også av flyktninger/innvandrere som vil trene på å lese på norsk.
Biblioteket gir også et tilbud om bøker levert hjem til eldre / syke / folk som av andre grunner ikke kommer seg til biblioteket. Dette er også et samarbeid med Frivilligsentralen. For tiden har vi ingen som har meldt behov for dette tilbudet.

 

Annet formidlingsarbeid 

Vi lager nye temautstillinger hver måned.
I tillegg fanger vi opp aktuelle saker i media og stiller ut bøker i tilknytning til disse.

 

Digitale tjenester

Facebook logo
Facebook: Bibliotekets Facebook-sider har ca.250 tilhengere pr. januar -14. Sidene blir ukentlig oppdatert med nyheter, småsaker, utstillinger og arrangement, lenker til nettsteder, videoer og nye medier.
bildr
Vi legger ut gamle bilder fra bibliotekets fotosamling samt bilder fra arrangement i biblioteket på nettstedet ”flickr.com”.  Bildene har fått tittel og emneord slik at en kan søke i samlingen. Totalt pr. januar -14 er det lagt ut ca. 2.300 bilder. Antall klikk totalt i denne samlingen: 359.314 (nær 150.000 pr. år i gj.snitt i 2012 og 2013).
Weblog
Bloggen ”ungdomsboka.blogspot.com” ble opprinnelig etablert som et samarbeid med bibliotekene i Hå, Time, Klepp og Sola. De siste årene har Gjesdal drevet bloggen alene.
Antall nye innlegg: 33 (37 i 2013). Antall leste innlegg pr. besøkende: 1,4.
Antall unike besøkende: 22.570 (18.167 i 2013).
Antall sidevisninger: 39.593 (33.788 i 2013).
i foaje
Info-skjermen i foajéen i Veveriet oppdateres med turistinformasjon i samarbeid med Region Stavanger, gamle Gjesdal-bilder fra foto-samlingen vår, kart over biblioteket: ”hvor finner jeg bøker om…”.
I tillegg legger vi ut boktips for barn og voksne.

Arrangement:

15.02: Lørdagsmoro: ”Hompetitten, hompetatten”. Kallevig/Josefsen. Publikum: 86.
15.03: Lørdagsmoro: ”I ville vesten?”. Egdetveit/Vagle. Publikum: 51.
26.04: Lørdagsmoro:  ”Høne Pøne måtte skrøne”. Gunn Brigitte Danielsen Publikum: 16.
23.04: Markering av ”Verdens bokdag” med utdeling av roser.
11.09: SeniorSurf-dagen. Lokalt tema: E-bøker.
20.09: ”Den store leselørdagen”. Inviterer alle 1.-4.-klassinger med foreldre.
27.09: Lørdagsmoro: ”Lurvehette”. Liv Brita Brodal. Publikum: 51
25.10: Lørdagsmoro: ”Moro med musikk”. Abbas/Thomson. Publikum: 30
22.11: Lørdagsmoro: ”Den lille larven Aldrimett”. Alveslottet Dukketeater. Publikum: 90.
Det blir arrangert ”spill-lørdag” ca. en lørdag i måneden med Wii-spill på skjermen i foajéen og Playstation-spill på storskjerm i Veveri-salen. I tillegg tilbyr vi Wii-spill i foajéen hver tirsdag ettermiddag.

 

Møter/kurs:


05.02: Presentasjon av ny, norsk skjønnlitteratur. Stavanger. Bjørn
13.-14.05: Biblioteksjefmøte i Rogaland, Stavanger. Ingvild
22.-23.10: Nasjonalbiblioteket: biblioteklederkonferanse, Asker. Ingvild
13.-14.11: Mikromarc brukermøte, Gøteborg. Ingvild
17.11: IBBY: Presentasjon av årets barne- og ungdomsbøker i Stavanger. Bjørn og Rakel
01.12: Brukermøte Ebokbib, Gardermoen. Bjørn og Rakel
05.12: Biblioteksjefsamling i Rogaland, Stavanger. Tema: Ny kommunestruktur. IngvildUtlån og besøk

  2013 2014 Endring
Faglitteratur for barn  4.225 4.455 + 7,7 %
Skjønnlitteratur for barn  24.509 25.143 + 2,6 %
Totalt bøker for barn  28.734 29.598 + 3 %
Faglitteratur for voksne  5.993 5.849 - 6,5 %
Skjønnlitteratur for voksne 9.292 8.982
- 3,4 %
Totalt bøker for voksne 15.214
14.831 - 2,5 %
Lydbøker for barn  2.006 1.990 - 0,8 %
Lydbøker for voksne  2.488 2.333 - 6,2 %
Film for barn 2.189  2.089 - 4,6 %
Film for voksne  1.694 1.498 - 11,6 %
Musikk  406 236 - 42%
Spill  495 429  -13,3%
Totalt AV-media  9.316 8.575 - 8 %
Totalt “tradisjonelle” media 53.264 53.004  - 0,5 %
Ebøker  1.519
Totalt utlån  53.264 54.523 +2,4%
Besøk  52.034 51.590 - 0,8 %

 

Kostra-tall 2014

FOLKEBIBLIOTEK Gjesdal 2014 Gjesdal 2013 Gj.snitt komm.gruppe 8 (2014 Gj.snitt Rogaland 2014 Gj.snitt Norge
utenom Oslo 2014

Utlån pr. innb  4,6 4,7 4,2 5,1 4,6
Besøk pr. innb.  4,4 4,6 4,5 5,9 4,4
Barnelitteratur
bokutlån pr. innb. 0-13
12,1 11,8 8,4 10,7 9,8
Voksenlitteratur
bokutlån pr. innb. 14-
1,6  1,7 1,9 1,9 2
Omløpshastighet * b-bøker  1,9 1,9 1,5 1,7 1,3
Omløpshastighet  *
skjønnlitteratur  voksne
0,7  0,8 1 1 0,8
Tilvekst pr. 1000 innb.  211 215 197  209 225
Innb. pr årsverk.  3.222 3.144 3.393 2.848 2.912
Medie- og lønnsutgifter
pr. Innb.
205  220 214 162 1) 231
Netto driftsutgifter til folkebibliotek pr. innb. 233  233 242 263 275

*Omløpshastighet = bokbestand / utlån. En omløpshastighet på 1 betyr at hver bok er utlånt en gang i løpet av et år.
Dersom omløpshastigheten er under 1, betyr det at vi har for mange ubrukte / uaktuelle bøker i hyllene.
1) Tall for Stavanger mangler.
Tallene viser at Gjesdal ligger bra an sammenlignet med kommunegruppe 7, men når ikke opp sammenlignet med gjennomsnittet for rogalandskommunene (bortsett fra utlån av barnelitteratur). Rogaland har mange godt utbygde bibliotek.

Målgruppe:

Tagger:

Skrevet av: Ingvild Seland 19. juni 2015