Huskeliste

Du har 0 titler på huskelisten.

Vis huskeliste

Starten av innholdet

Statistikk

Gjesdal folkebibliotek sin statistikk

Litt statistikk fra 2013 - hentet fra Statistisk sentralbyrå: KOSTRA (KOmmune STat RApportering) Tall fra Gjesdal, sammenlignet med andre kommuner.


Gjesdal
Klepp
Time
Hå*

Gj.snitt
Rogaland

Gj.snitt Norge utenom Oslo

Netto driftsutgifter pr. innb

233 238 333 267 257 267
Medie- og lønnsutgifter pr. innb. 220 197 285 288
Utlån alle medier pr. innb. 4,7 6,0 4,8 8,8 *

5,1

4,3

Utlån barnebøker pr. innb 0-13 år 11,8 11,8 9,0 23,6 * 10,1 8,9
Utlån voksnebøker pr. innb over 13 år 1,7 1,8 2,0 2,6 2,0 1,9
Tilvekst alle medier pr. 1000 innb. 215 221 219 270 209 209
Besøk pr. innb. 4,6 3,4 6,9 9,8 4,8 3,8
Innb. pr. årsverk i biblioteket 3144 3697 2399 1969 2813 3210

* Tallene for Hå inkluderer utlån fra skolebibliotekene.

Vi har også en oppdatert oversikt over nøkkeltall fra Gjesdal folkebibliotek. Her finner du antall utlån, fornyelser av utlån og besøk fysisk og virtuelt. Tabell blir oppdatert månedlig og strekker seg tilbake til nyåpningen i Veveriet 2001.

https://spreadsheets.google.com/pub?key=p0PYQOHON9nE6mmn9-fuyaQ