Huskeliste

Du har 0 titler på huskelisten.

Vis huskeliste

Starten av innholdet

SOL (Systematisk observasjon av lesing)

 

 

SOL ble utviklet av en gruppe lærere i Gjesdal kommune i 2005/2006.
SOL har vært en del av Gjesdal kommune sin satsing på lesing siden 2006, og vi ser at dette har gitt gode resultater.

Hva er systematisk obeservasjon av lesing 

SOL-pyramiden

De ti trinnene i SOL-pyramiden 

 

Les mer om Systematisk observasjon av lesing: http://www.sol-lesing.no/