Huskeliste

Du har 0 titler på huskelisten.

Vis huskeliste

Starten av innholdet

Gjesdal folkebibliotek 2017 i tall

Gjesdal folkebibliotek logo

Utlånet av bøker og andre media holder seg svært stabilt her i Gjesdal: - kun en liten nedgang på 0,4%. Besøkstallet derimot viser en solid økning på 9%.

Gjesdal folkebibliotek har en fin økning i besøk. Det skylder en økt satsing på arrangement, fra innleide teater til lavterskel tilbud i foajeen. Folkebiblioteket får også igjen for sin langsiktige satsing på barn og unge og et tett og godt samarbeid med kommunens skoler og barnehager.

Detaljer fra årets statistikk

Faglitteratur for barn og unge går ned, mens skjønnlitteratur går opp. For voksne er det en svak nedgang i begge. Utlånet til barn og unge er mer enn dobbelt så høyt som til voksne. Lydbøker lånes mindre ut til alle aldre, og film- og musikklån faller enda kraftig. Her er forklaringen strømmetjenester. Gledelig er det da at lydbøker kommer til Ebokbib i løpet av vinteren. Ebokutlånet i Gjesdal stiger litt. Spillutlånet er jevnt, og bruken av spillutstyr er stor på tirsdager. I løpet av vinteren vil det være mulig å prøve VR-utstyr (Virtuell virkelighet) i biblioteket.

Totalt utlån: 53.507, 33.149 til barn og unge, 13.948 til voksne. 6098 AV-media og 2818 eboklån.
Totalt besøk på biblioteket i 2017: 55.180.


 

Brukerkommentarer

Du må være logget inn for å skrive kommentarer.

Ingen kommentarer